SERVEI D’ADAPTACIÓ AL RGPD , el nou reglament que substitueix la LOPD.

El dia 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

L’aplicació del Reglament Europeu (RGPD) implicarà la derogació i per tant que es deixi d’aplicar l’actual normativa de protecció de dades, obligant a totes les organitzacions públiques i privades, professionals i autònoms que tractin dades personals, estant fixades en cas d’incompliment greus sancions amb multes elevades.

 

Aquest canvi legislatiu afecta també directament al disseny i contingut dels llocs Webs en les quals es recullen dades personals amb finalitats comercials.

 

En aquest sentit, seguint les recomanacions de les Autoritats de Control en la matèria, en el període transitori d’aplicació del Reglament, resulta convenient revisar la forma amb què actualment s’estan recollint les dades personals (formularis de contacte, etc.) i les polítiques de privadesa per tal de detectar-hi dificultats, insuficiències o errors, permetent corregir-los, amb la finalitat d’adaptar-se a les noves exigències del Reglament.

 

És obligatori que les empreses, autònoms, professionals i altres entitats que recullen dades personals en una Web o en les seves activitats comercials o professionals, s’adaptin a la normativa de protecció de dades.

 

Per què és important complir amb la normativa? Quins beneficis comporta?

  • Complir amb la normativa és un deure
  • El cost de complir la legalitat és molt inferior dels perjudicis que pot implicar incomplir-la
  • Comporta estar al nivell de les grans empreses que procuren mantenir una imatge acurada complint amb la legalitat
  • No complir-la pot comportar greus sancions en cas d’inspeccions d’ofici o per denúncia
  • Afecta directament a la seguretat i transparència de l’empresa
  • Consolida i incrementa la confiança dels seus treballadors, col.laboradors, usuaris, clients i proveïdors.
  • Dóna tranquil.litat i prestigi al saber-se coneixedor de fer les coses ben fetes
  • Tenir una Web legal confereix també un toc de distinció respecte d’aquells competidors que no la tenen.
  • Incrementa la bona imatge corporativa, el que acostuma a anomenar-se reputació online, tant important en el món virtual d’Internet i a les xarxes socials, que de per si continuen generant molta desconfiança i al propi temps son grans difusors d’informació.

Necessites més informació sobre el RGPD? Fes la teva consulta.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!