*Actualitzat a 13 de juny de 2018.

A través del lloc web www.arrova.cat es poden demanar dades de caràcter personal als usuaris, pel que en compliment de la normativa de protecció de dades personals, abans d’introduir-los han de llegir aquesta informació.

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment quedant incorporades als fitxers amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis del web, vostè haurà d’omplir obligatòriament els camps que se li sol·licitin, sense que puguin registrar-se ni enviar si no els omple tots.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, cal que marqui preceptivament el check box previst a l’efecte, sense que el responsable pugui tractar les seves dades si no realitza aquesta acció com a prova d’acceptació.

No ens fem responsables del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir enllaços a aquest, per la qual cosa l’Usuari és el responsable dels dades personals que pugui proporcionar-los.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

  • Identitat: ARROVA INTERNET AGENCY, S.L,
  • CIF: B-66919309
  • Adreça postal: C/Girona, 161- 08402-Granollers (Barcelona)
  • Telèfon: 931426297
  • Correu electrònic: info@arrova.cat

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals i per quant de temps es conservaran?

Tractem les seves dades personals amb diferents finalitats:

El tractament de les dades que demanem al formulari de contacte (nom, e-mail) té per finalitat atendre les seves peticions d’informació. Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l’activitat.

El tractament de les dades que sol·licitem quan decideixi participar en la secció del nostre Blog (nom, e-mail), té per finalitat poder-nos comunicar amb vostè per atendre la petició de publicació del seu comentari a la nostra web i poder identificar-lo com autor/a del mateix. Així mateix, quan hagi marcat les caselles a l’efecte l’avisarem de nous comentaris al bloc, i el podrem notificar mitjançant correu electrònic si hi ha entrades noves.

En tot cas ens reservem el dret a revisar els comentaris que ens hagi enviat així com la decisió i el moment per a la seva publicació.

En aquests casos, les dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l’activitat.

Quant ens ho hagi autoritzat, també tractarem les seves dades per enviar newsletters, publicitat, promocions relacionades amb els serveis que oferim, per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa, conservant les dades fins que revoqui el seu consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que ens presta, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució d’algun contracte que pogués formalitzar amb posterioritat.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint en els supòsits previstos legalment i en els supòsits que ens hagi autoritzat.

Les dades personals que ens faciliti en enviar un comentari per a la seva publicació al Bloc de la nostra web, un cop publicat en el mateix, també es cediran als usuaris que el visitin.

Informem que l’encarregat del tractament està fora de la UE. Arrova Internet Agency, S.L contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Dropbox, Inc. i a l’empara de l’acord EU_US PrivacyShield.

Informació disponible a:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin, o no i, en aquest cas, dret d’accés als mateixos.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Així mateix, podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: C/ Girona, 161, -08402- Granollers- (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@arrova.cat. Haurà acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que l’identifiqui, excepte en el cas que faci servir la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Igualment en qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb fins promocionals, podent enviar un escrit a l’efecte a la següent adreça electrònica info@arrova.cat.

Així mateix l’informem que té dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella a l’adreça c/Jorge Juan, 6 -28002 – Madrid.

© Tots els drets reservats.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!