ARROVA.CAT, compleix amb les directrius de la Llei Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.
Per mitjà de www.arrova.cat, es recullen dades de caràcter personal, necessàries per a la gestió i manteniment dels nostres serveis.
Aquestes dades s’inclouen en un fitxer degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de dades amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats i facilitar informació al respecte.

ARROVA.CAT es compromet a no cedir les dades personals dels usuaris a tercers, sense el seu consentiment.

ARROVA.CAT gestiona el tractament de les dades de caràcter personal amb la seva deguda confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat amb totes les garanties legals i requeriments que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i demés normativa aplicable.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals per escrit (adjuntant DNI), dirigint-se a: ARROVA.CAT, c/ Girona, 161, bx. 08402 GRANOLLERS (Barcelona).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!