Dades identificatives

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que ARROVA Internet Agency,S.L. amb CIF: B66919309 i domicili fiscal al carrer C/Girona 161 bx, 08402 Granollers, és titular del domini web www.arrova.cat.

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat informativa.

Condicions d’ús

Les presents condicions d’ús d’aquest portal, regulen l’accés i la utilització d’aquesta pàgina web, i també la informació, continguts i serveis que es troben a disposició del usuari.

S’adquireix la condició d’usuari, amb el simple accés, navegació o la utilització de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.arrova.cat.

L’usuari accepta de forma plena i sense reserves, les condicions incloses en aquest avís legal, i a la vegada, es compromet a utilitzar aquest portal de forma lícita i d’acord amb la normativa vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic. L’usuari, en tot moment, haurà de respectar les condicions establertes i manifesta de forma expressa que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del incompliment de les normes.

Els textos, imatges, logotips, marques i continguts d’aquesta web són propietat d’ARROVA.CAT. El seu titular es reserva les oportunes accions legals per reparar qualsevol dany i perjudici causat per tercers.

Està totalment prohibit copiar, reproduir i distribuir qualsevol contingut d’aquesta web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis d’aquesta pàgina web, no exigeix el previ registre dels usuaris. En tot cas es poden facilitar les dades personals en el formulari de contacte.

Aquestes dades, hauran de ser certes a l’efecte de garantir l’autenticitat de les mateixes. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que es puguin esdevenir i dels perjudicis que puguin causar a ARROVA.CAT.

Exclusió de garanties i responsabilitats

www.arrova.cat, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, com: errors u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els seus continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar- ho.

ARROVA.CAT, es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

www.arrova.cat disposa enllaços cap a altres llocs d’Internet. Sense exercir cap tipus de control sobre aquests hipervincles i els seus continguts.

En cap cas, www.arrova.cat assumirà responsabilitat respecte als continguts d’altres enllaços, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en altres enllaços.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificació de les presents condicions

ARROVA.CAT, podrà modificar en qualsevol moment, les condicions que es determinen en aquest avís legal.

La vigència de les esmentades condicions, es mantindrà fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

ARROVA.CAT perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre en dret.

Els possibles conflictes que es puguin esdevenir es regiran exclusivament pel dret espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!